Přidání úlohy – selhání při spuštění

Můžete nastavit, jak bude program postupovat v případě, že se naplánovanou úlohu nepodaří spustit v určeném čase:

  • Provést úlohu v nejbližším naplánovaném termínu.

  • Provést úlohu hned, jakmile je to možné.

  • Provést úlohu hned, pokud od posledního provedení uplynul stanovený interval.

Nod32 ea scheduler notstart Přidání úlohy   selhání při spuštění

Přidání úlohy – selhání při spuštění