Přidání úlohy – typ úlohy

Zadání názvu úlohy a naplánování pravidelnosti opakování.

a) Jednou – Úloha bude provedena pouze jednou v naplánovaném čase.
b) Opakovaně – Úloha bude provedena opakovaně jednou za x hodin.
c) Denně – Úloha bude prováděna denně.
d) Týdně – Úloha bude prováděna týdně v určitý den v týdnu.
e) Při události – Úloha bude provedena při určité události.

Nespouštět úlohu pokud je počítač napájený z baterie – úloha nebude spuštěná v případě, že je počítač nebo notebook napájený z baterie. U počítače máme na mysli napájení z UPS.

 

Nod32 ea scheduler type Přidání úlohy   typ úlohy

Přidání úlohy – typ úlohy