Profily aktualizace

Nod32 ea config update sched Profily aktualizace

Nastavení hlavního a alternativního profilu pro aktualizaci umožňuje vykonat aktualizaci ze dvou míst, přičemž druhé se použije v případě nedostupnosti prvního. Tuto možnost je možné použít například u notebooků, které se používají v lokální síti LAN a zároveň v jiných sítích s připojením k Internetu. V případě neúspěšné aktualizace z hlavního profilu s nastavením pro LAN bude aktualizace provedena s alternativního profilu, který bude nastaven pro aktualizaci ze serverů společnosti ESET.

Více informací o nastavení profilů najdete v části Aktualizační profily

Profily aktualizace