Protokoly

Nastavením protokolů můžete určit způsoby jejich správy. Správa protokolů zabraňuje neustálému vytváření nových záznamů, čímž se šetří místo na disku.

Nod32 ea config logs Protokoly

Automaticky mazat záznamy protokolů

Umožňuje automatické mazání záznamů, které překročí určenou dobu platnosti.

Automaticky optimalizovat protokoly

Umožňuje automatickou defragmentaci protokolů, jestliže počet nevyužitých záznamů překročí zadaný poměr v procentech.

Optimalizovat nyní

spuštění defragmentace protokolů

Zaznamenávat události od úrovně

Určení, od které úrovně budou události zaznamenávány do protokolů:

  • Kritické chyby – zaznamenávány budou jen kritické chyby (nespuštění antivirové ochrany, osobní brány firewall apod.).

  • Chyby – zaznamenávány boudou chyby typu „Chyba při stahování souboru aktualizace“ a kritické chyby.

  • Varování – zaznamenávány budou varovné zprávy, chyby a kritické chyby.

  • Informační záznamy – zaznamenávány budou informační zprávy, například o úspěšné aktualizaci a všechny výše uvedené záznamy.

  • Diagnostické záznamy – zaznamenávány budou informace důležité pro ladění programu a všechny výše uvedené záznamy.

Standardní filter

funkce zabezpečující zobrazení záznamů určitého druhu v protokolu. Označením typu záznamu zabezpečíte jeho zobrazení.

 

Protokoly