Filtrování protokolu

Nod32 ea log filter Filtrování protokolu

Protokoly obsahují různé druhy záznamů z dění systému. Prostřednictvím funkce filtrování můžou být zobrazeny pouze záznamy určitého druhu. Označením určitého typu záznamu zabezpečíte zobrazení tohoto typu.

Nejčastější typy záznamů:

Kritické upozornění – zaznamenávané budou pouze kritické chyby systému (nespuštění Antivirové ochrany, Personálního firewallu, …)
Chyby – zaznamenávané budou chyby typu „Chyba při stahovaní souboru aktualizace“ a kritické chyby
Varování – zaznamenávané budou varovné zprávy a všechny výše uvedené záznamy
Informační záznamy – zaznamenávané budou informační zprávy například o úspěšné aktualizaci a všechny výše uvedené záznamy
Diagnostické záznamy – zaznamenávané budou informace důležité pro ladění programu a všechny výše uvedené záznamy

Filtrování protokolu