Podezřelé soubory

Nod32 ea charon sample Podezřelé soubory

Možnost nastavení okolností odesílání podezřelých souborů

Podezřelé soubory

Možnost nastavení, za jakých okolností program navrhne odeslání podezřelého souboru

Nezasílat k analýze

Program nebude odesílat podezřelé soubory k analýze.
Pokud je při nalezení podezřelého souboru nastavená akce otevřít varovné dialogové okno, zobrazí se v tomto dialogu zaškrtávací políčko, jehož zaškrtnutím je možné individuálně odsouhlasit odeslání souboru.

Zasílat k analýze po potvrzení souborů

Program bude shromažďovat podezřelé soubory k analýze, ale před odesláním si vyžádá potvrzení od uživatele.

Zasílat k analýze bez potvrzení souborů

Program bude automaticky shromažďovat a odesílat podezřelé soubory k analýze bez zobrazení dialogového okna s potvrzením.

Způsob zasílání

Nastavení způsobu zasílání podezřelých souborů

Zasílat ihned, jakmile je to možné

Statistické informace se budou odesílat co nejdříve po vytvoření. Toto nastavení je vhodné, pokud máte pevné připojení na Internet.

Zasílat v průběhu aktualizace

Soubory budou odeslány během aktualizace aplikace ESET NOD32 Antivirus.

Výjimky

Možnost nastavit typy souborů, jejichž obsah se nebude odesílat k analýze, ani kdyby obsahovaly podezřelá data.
Do této skupiny můžete zařadit ty typy souborů, v kterých se obvykle nacházejí důvěrné informace, například textové dokumenty a tabulky. Standardně je nastavených několik nejčastějších typů. Tento seznam můžete upravit podle situace ve vaší firmě nebo domácnosti.

Přidat

Zobrazí dialog sloužící k přidání dalšího typu souborů, vyloučeného z odesílání.

Změnit

Zobrazí dialog, ve kterém můžete změnit položku vybranou v seznamu.

Odstranit

Odstraní položku vybranou v seznamu.

 

Kontaktní e-mail

Umožňuje zadat nepovinný kontaktní e-mail, na který se mohou analytici společnosti ESET, spol. s r.o. ve výjimečných situacích obrátit, kdyby potřebovali doplňující informace ohledně infikovaného souboru. Většina odeslaných souborů bude ale zpracována automaticky, bez osobní zpětné vazby.

 

 

Podezřelé soubory