Výjimky

Nod32 ea charon exclude Výjimky

Dialog sloužící k přidání dalšího typu souborů, vyloučeného z odesílání podezřelých souborů.
Můžete použít i zástupné znaky: Otazník ? místo jednoho libovolného znaku a hvězdičku * místo libovolné posloupnosti znaků.

Výjimky