Formát události

Nod32 ea format notice Formát událostí

Formát událostí zobrazovaných na vzdáleném počítači, který je specifikovaný v nastaveních posílání.

Virové zprávy upozornění systému ESET Smart Security mají přednastavený formát. Měnit tento formát se nedoporučuje. Formát můžete měnit například v případě, že používáte automaticky zpracovávající e-mailový systém.

Ve formátu zpráv se nacházejí klíčová slova označená procentem („%“), které jsou při vytváření zpráv nahrazené odpovídajícími hodnotami. Jsou to následující slova:

  • %TimeStamp% – datum a čas události

  • %Scanner% – modul, který zaznamenal událost

  • %ComputerName% – název počítače, na kterém došlo k události

  • %ProgramName% – program, který způsobil událost

  • %InfectedObject% – infikovaný objekt (soubor, e-mail,…)

  • %VirusName% – název virusu

  • %ErrorDescription% – popis chyby

Klíčová slova InfectedObject a VirusName se využívají pouze ve virových upozorněních, klíčové slovo ErrorDescription se využívá pouze v informačních upozorněních.

Formát událostí