Vzdálená správa

Pro správce rozsáhlejších sítí tato aplikace nabízí možnost vzdálené správy prostřednictvím produktu Eset Remote Administrator. S jeho pomocí lze všechny úlohy vykonávat podobně jako v místním počítači, tzn. program lze vzdáleně instalovat a konfigurovat, je možné sledovat protokoly, plánovat úlohy pro aktualizaci, kontrolu disku a další. Aby se program připojil na server pro vzdálenou správu (RAS), musí být správně nakonfigurován.

Nod32 ea config ra Vzdálená správa

Připojit se k serveru vzdálené správy

Zapíná nebo vypíná připojování k serveru pro vzdálenou správu (RAS).

Interval připojení

Určuje časový interval v minutách, ve kterém se program bude připojovat k serveru pro vzdálenou správu (RAS).

Primární server, Sekundární server
Nastavení sekundárního serveru je vhodné, když se klient připojuje na server ze dvou různých míst, a platí, že server je z každého místa dostupný s jiným nastavením. V případě, že se klient z nějakého důvodu nedokáže připojit na server s nastavením primárního serveru, automaticky se připojí s nastavením sekundárního serveru a průběžně testuje spojení podle nastavení primárního serveru. Když se toto spojení obnoví, klient se automaticky připojí podle nastavení primárního serveru. Sekundární server má využití hlavně u mobilních klientů (Notebooky), kde se klient často připojuje jednou z vnitřní sítě a jindy z vnějšího prostředí.

 

Adresa serveru

Určuje název (resp. IP adresu) serveru pro vzdálenou správu (RAS).

Port

Určuje port, prostřednictvím něhož se program připojuje k serveru pro vzdálenou správu (RAS).

Server vzdálené správy vyžaduje autorizaci

Nastavuje se, pokud připojení k serveru pro vzdálenou správu vyžaduje autorizaci.

 

Nikdy se nepřipojovat na server bez šifrování

Pokud je na serveru povolený neautorizovaný přístup pro klienty (Server Options > Security > Enable unauthenticated access for Clients), při aktivování této volby se klient na server nepřipojí.

Vzdálená správa