Obnovení z karantény

Varování

Po obnovení souborů z karantény doporučujeme tyto soubory zkontrolovat a zjistit, zda neobsahují škodlivý kód.

Soubory uložené v karanténě je možné vrátit na původní umístění, odkud byly odstraněné. K tomu slouží funkce Obnovit, která je také přístupná z kontextového menu po kliknutí pravým tlačítkem na daný soubor v karanténě. V kontextovém menu je dále možnost Obnovit do, která umožňuje soubor obnovit na jiné místo, než to, ze kterého byl původně smazán. Volba Obnovit a vyloučit z kontroly zabezpečí, že infiltrace na daném souboru bude vyloučená z detekce, soubor se zařadí do seznamu vyloučených souborů a obnoví na svém původním umístění. Je důležité si uvědomit, že při tomto typu vyloučení je na souboru vyloučena pouze konkrétní infiltrace, soubor není vyloučen jako celek. Kdyby proto došlo k infikování takto vyloučeného souboru jinou infiltrací, bude antivirovým modulem řádně detekována. Tento typ vyloučení je možné použít pouze pro určitě typy infiltrací.

Poznámka

Pokud byl soubor do karantény přidán z důvodu falešného poplachu, je třeba jej po obnovení vyloučit z kontroly a zaslat technické podpoře společnosti ESET.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obnovení z karantény