Vytvoření nové úlohy

Vytvoření nové úlohy v Plánovači je možné pomocí tlačítka Přidat nebo příkazem Přidat z kontextové nabídky. Můžete si vybrat z pěti typů plánovaných úloh:

  • Spuštění externí aplikace
  • Údržba protokolů
  • Kontrola souborů zaváděných při startu
  • Kontrola počítače
  • Aktualizace

Mezi nejčastěji používané plánované úlohy patří Kontrola počítačeAktualizace, proto si podrobněji popíšeme přidání aktualizační úlohy.
Po zobrazení nabídky plánovaných úloh tedy klepneme na možnost Aktualizace. Pokračujeme tlačítkem Další, do pole Název úlohy zadáme název úlohy a zvolíme periodicitu opakování úlohy. V souvislosti s periodicitou jsou k dispozici nastavení Jednou, Opakovaně, Denně, Týdně, Při události a další nastavení úlohy jsou odvozené od zvolené periodicity. Dále je třeba definovat akci, která se provede v případě, že ve stanoveném termínu nebude možné úlohu spustit. K dispozici jsou tři možnosti:

  • Provést úlohu v nejbližším naplánovaném termínu
  • Provést úlohu hned, jakmile je to možné
  • Vykonat úlohu hned, pokud od posledního provedení uplynul stanovený interval (interval je možné definovat přímo při potvrzení této možnosti)

V dalším kroku jsou zobrazené kompletní informace o přidávané plánované úloze se zaškrtnutým políčkem Při provedení úlohy zadat specifická nastavení. Pouze pokud je políčko zaškrtnuté, jsou po klepnutí na tlačítko Dokončit v přidávané plánované úloze k dispozici nastavení profilů, která se mají při provádění úlohy použít. Je možné definovat primární a alternativní profil, který se použije v případě, že úlohu nebude možné provést pomocí primárního profilu. Potvrzením tlačítka OK v okně profilů se vytvořená plánovaná úloha přidá do seznamu plánovaných úloh.    

 

Vytvoření nové úlohy