Protokoly

Protokoly jsou logovacím nástrojem, který zaznamenává všechny podstatné události v aplikaci ESET NOD32 Antivirus. Protokolování přestavuje silný nástroj systémové analýzy, odhalování problémů a rizik a v neposlední řadě hledání řešení. Protokolování probíhá aktivně na pozadí bez jakékoli interakce s uživatelem a zaznamenává informace podle aktuálních nastavení detailnosti protokolů. Prohlížení textových zpráv a protokolů je možné přímo z rozhraní aplikace ESS a rovněž je možné tyto protokoly archivovat.

Protokoly jsou pro uživatele přístupné z hlavního okna aplikace ESS klepnutím na možnost Nástroje a poté klepnutím na položku Protokoly. V horní části okna se nachází přepínač, který můžeme vybrat zobrazovaný protokol. Existují následující možnosti:

  • Zachycené infiltrace – tuto možnost je vhodné použít k prohlížení všech událostí detekce infiltrace, které nastaly.
  • Události – možnost, která slouží hlavně pro správce systémů a uživatele při řešení problémů. Událostmi rozumíme záznamy důležitých akcí prováděných s aplikací ESET NOD32 Antivirus.
  • Kontrola počítače – výsledky každé ukončené kontroly počítače se zobrazují v tomto okně. Podrobnosti lze zobrazit poklepáním na název dané položky.

Pro každou z daných oblastí lze jednotlivé události kopírovat do schránky přímo po označení události a klepnutí na ikonu Kopírovat. Chcete-li efektivněji vybrat více záznamů, můžete použít klávesy Ctrl a Shift.

Pomocí tlačítka Filtrovat je možné zvolit úroveň logování událostí od logování kritických událostí až po diagnostické logování zaznamenávající většinu aktivit programu.. K dispozici je 5 úrovní logováníj:

Kritické upozornení – zaznamenány budou pouze kritické chyby systému (nespuštění Antivirové ochrany, Personálního firewallu a pod.). Jde o nejméně detailní logování.
Chyby – zaznamenány budou chyby typu „Chyba pri stahování souboru aktualizace“ a kritické chyby
Varování – zaznamenány budou varovné zprávy a vyšší uvedené záznamy
Informační záznamy – zaznamenány budou informační zprávy například o úspešné aktualizaci a vyšší uvedené záznamy
Diagnostické záznamy – zaznamenány budou informace důležité pro ladění programu a vyšší uvedené záznamy. Jde o nejdetailnější logování.

 

Protokoly