ThreatSense.Net

Systém včasného varování ThreatSense.Net je nástroj, který zabezpečuje pohotovou a neustálou informovanost společnosti ESET o nových infiltracích. Obousměrný Systém včasného varování má jediný účel – zvýšit ochranu, kterou vám poskytujeme. Nejlepší způsob, kterým můžeme zajistit, abychom měli k dispozici všechny nové infiltrace v době jejich vzniku, je obrátit se na co největší počet našich zákazníků a využít je jako „průzkumníky“. Máte dvě
možnosti:

  • Můžete se rozhodnout Systém včasného varování neaktivovat. Budete mít stále k dispozici všechny funkce aplikace i nejvyšší ochranu, kterou dokážeme poskytnout.
  • Můžete se rozhodnout Systém včasného varování aktivovat. V takovém případě je možné odesílat informace o nových infiltracích. Pokud je nový nebezpečný kód součástí souboru, bude celý soubor odeslán k podrobné analýze do společnosti ESET, spol. s r.o. Prostudování těchto infiltrací nám pomůže zvýšit schopnosti detekce. Systém včasného varování shromáždí z vašeho počítače ty informace, které se týkají nové infiltrace. Mezi ně může patřit ukázka nebo kopie souboru, v němž se infiltrace objevila; název adresáře, kde se soubor nacházel; název souboru; informace o datu a čase detekce; způsob, kterým se infiltrace dostala do vašeho počítače; a informace o operačním systému vašeho počítače. Některé z těchto informací mohou obsahovat osobní údaje o uživateli počítače, například pokud je jeho jméno součástí názvu adresáře apod.

Existuje tedy možnost, že za jistých okolností se nějaká informace o vás nebo vašem počítači dostane do laboratoří společnosti ESET, spol. s r.o. Nemáme však v úmyslu získávat takové informace za žádným jiným účelem než zabezpečit okamžitou reakci na nové infiltrace.

Podle standardních výchozích nastavení se aplikace ESET NOD32 Antivirus zeptá, zda chcete podezřelý soubor odeslat k podrobné analýze do laboratoří společnosti ESET, spol. s r.o. Pokud je infiltrace nalezena v souborech s určitými příponami, jako například .doc a .xls, nikdy se neodesílá jejich obsah. Pokud existují další soubory, které nechcete odesílat, můžete doplnit další přípony.

Nastavení ThreatSense.Net jsou k dispozici ze stromu pokročilých nastavení pomocí příkazu Nástroje-ThreatSense.Net. Po zaškrtnutí políčka Systém včasného varování ThreatSense.Net můžete vstoupit do nastavení systému.

ThreatSense.Net