Podezřelé soubory

Jako podezřelé soubory jsou označovány dosud neznámé infiltrace, které byly detekovány rozšířenou heuristikou antivirového skeneru.

V případě, že máte soubor s podezřelým chováním, můžete nám jej zaslat k analýze do naší virové laboratoře. Pokud se ukáže, že jde o nebezpečnou aplikaci, bude její detekce přidána do některé nejbližší aktualizace.

Zasílání souborů lze nastavit tak, aby fungovalo plně automaticky bez zásahu uživatele. V tomto případě budou podezřelé soubory zasílány na pozadí. Chcete-li vědět, které soubory budou zaslány, nebo si přejete odeslání nejprve potvrdit, vyberte možnost zasílání k analýze s potvrzováním souborů.

Chcete-li, aby k analýze nebyly zasílány žádné soubory, můžete nastavit i tuto možnost. Je třeba podotknout, že možnost nezasílat soubory k analýze nemá vliv na zasílání statistických informací do společnosti ESET, spol. s r.o. Statistické informace se nastavují pomocí vlastních nastavení, která jsou uvedena v následující kapitole.

Způsob zasílání
Podezřelé soubory mohou být zaslány ihned, jakmile jsou detekovány. Toto nastavení je doporučeno, pokud máte pevné připojení k Internetu a chcete, aby podezřelé soubory byly doručeny neprodleně. Další možností je zasílání podezřelých souborů v průběhu aktualizace programu. V takovém případě v rámci připojení na aktualizační servery proběhne také přenos podezřelých souborů na servery Systému včasného varování.

Výjimky
K analýze nemusejí být zasílány všechny druhy souborů. Přejete-li si, aby nebyly zasílány soubory s citlivými daty, můžete jejich zasílání vyloučit. Do této skupiny můžete zařadit ty typy souborů, ve kterých se obvykle nacházejí důvěrné informace, například textové dokumenty a tabulky. Standardně jsou vyloučeny typy souborů aplikace Microsoft Office a OpenOffice. Seznam lze průběžně upravovat.

Kontaktní e-mail
Umožňuje zadat nepovinný kontaktní e-mail, na který se mohou analytici společnosti ESET, spol. s r.o. ve výjimečných situacích obrátit, kdyby potřebovali doplňující informace ohledně infikovaného souboru. Většina odeslaných souborů bude ovšem zpracována automaticky, bez osobní zpětné vazby.

 

Podezřelé soubory