Upozornění a události

Pomocí dialogového okna Upozornění a události, které patří pod položku Uživatelské rozhraní (viz výše), lze nakonfigurovat výstražná a informační hlášení aplikace ESET NOD32 Antivirus.

Jako první je uvedena položka Zobrazit výstražná upozornění. Její vypnutí způsobí, že se nebudou zobrazovat výstražná okna, což je vhodné aplikovat pouze na úzký okruh specifických situací. Většině uživatelů se doporučuje ponechat tuto možnost aktivní.

Délku zobrazení informačních oken ovlivňuje prvek Informační okna zavírat automaticky po (v sekundách). Po uplynutí nastaveného časového intervalu se okno s upozorněním zavře, pokud to již neprovedl sám uživatel.

Upozornění na pracovní ploše a bublinové tipy jsou informačními prostředky, které nenabízejí ani nevyžadují zásah uživatele. Zobrazují se v pravém dolním rohu obrazovky. Zobrazování upozornění na pracovní ploše je aktivováno pomocí možnosti Zobrazit upozornění na pracovní ploše, přičemž podrobnější možnosti, jako je délka zobrazení upozornění nebo průhlednost tohoto okna, může uživatel změnit pomocí tlačítka Nastavit upozornění. V tomto dialogovém okně si můžete prohlédnout ukázku nastavení klepnutím na tlačítko Ukázka. U bublinových tipů lze konfigurovat délku zobrazení pomocí možnosti Zobrazit bublinové tipy v panelu úloh po dobu (v sekundách).

V dolní části okna Upozornění a události se nachází možnost Zobrazit pouze upozornění vyžadující zásah uživatele. Po aktivaci této možnosti se budou zobrazovat pouze hlášení, která vyžadují aktivní účast uživatele a čekají na jeho pokyn. Poslední možností konfigurace v tomto okně je nastavení příjemce zpráv ve víceuživatelských systémech. Tato položka má název Ve víceuživatelském prostředí zasílat systémová hlášení uživateli a specifikuje jméno uživatele, kterému budou zasílána důležitá systémová hlášení. Standardně je tímto uživatelem správce systému nebo sítě. Tuto možnost je vhodné použít na terminálovém serveru, kde všechna systémová hlášení budou zasílána pouze správci.

 

Upozornění a události