Vzdálená správa

Vzdálená správa poskytuje velmi účinný nástroj na údržbu uplatňování bezpečnostních zásad a přehlednosti v celkové správě bezpečnosti celé sítě. Její použití je vhodné v každé větší síti, protože kromě zvýšení bezpečnosti znamená také usnadnění správy aplikace ESET NOD32 Antivirus na klientských počítačích.
Dialog s nastavením vzdálené správy je dostupný z hlavního okna aplikace ESET NOD32 Antivirus pomocí odkazů NastaveníZobrazit celý strom pokročilého nastaveníRůznéVzdálená správa.

Samotné okno především nabízí aktivaci režimu vzdálené správy, kterou lze provést zaškrtnutím políčka Připojovat se k serveru pro vzdálenou správu. Poté budou přístupné i ostatní možnosti okna, jejichž popis následuje:

  • Adresa serveru Síťová adresa serveru, na kterém je nainstalovaný server vzdálené správy.
  • Port – Číslo portu serveru, na který se bude klient připojovat. Doporučujeme použít přednastavenou standardní hodnotu 2222.
  • Interval připojování (v minutách) – Čas, který uplyne mezi dvěma po sobě následujícími připojeními klienta na server. Jinými slovy, klient bude odesílat informace na server v časových intervalech určených touto hodnotou. V případě nastavení hodnoty 0 budou informace odesílány každých 5 sekund.
  • Server vzdálené správy vyžaduje autorizaci – V případě přihlašování na server vzdálené správy, který je zabezpečený heslem, je potřeba zadat požadované heslo do pole Heslo.

Po klepnutí na tlačítko OK se změny uloží a aplikace ESET NOD32 Antivirus se bude na vzdálený server připojovat podle nastavení.

 

Vzdálená správa