Navigace v ESET SysInspector

ESET SysInspector rozděluje jednotlivé typy informací do několika základních částí, nazývaných uzly. Pokud je možné, v rámci uzlů se dají zobrazit dodatečné informace otevřením jeho poduzlu. K otevření a uzavření uzlu stačí dvojklik na jméno uzlu, případně můžete použít ikony Nod32 sinsp navigating Navigace v ESET SysInspector  nebo Nod32 sinsp navigating 01 Navigace v ESET SysInspector  hned vedle jména uzlu. Při prohledávání stromové struktury v Okně navigace, můžete najít mnoho dalších informací zobrazených v Informačním Okně a v Okně s Detaily.

Následuje popis hlavních uzlů v rámci Okna Navigace a k nim příslušné informace v Informačním okně a v Okně s Detaily.

Poznámka

Operační systém obsahuje důležité části svého jádra, které neustále běží a zabezpečují základní a nezbytné funkce pro ostatní uživatelské aplikace. Právě tyto procesy jsou zobrazeny v nástroji ESET SysInspector v některých případech s cestu k souboru se počátečními znaky \??\. Toto označení zabezpečuje optimalizaci jejich spuštění a je z hlediska celého systému a jeho bezpečnosti korektní.

Běžící procesy
Tento uzel obsahuje informace o aplikacích a programech spuštěných při vytváření reportu. V Informačním okně jsou zobrazeny dodatečné detaily pro každý proces, jako jsou používané dynamické knihovny, název výrobce, úroveň ohrožení apod.

Okno s detaily obsahuje další informace, například velikost souboru, hash apod.

Síťové Připojení
Informační Okno obsahuje seznam procesů a vzdálených adres aplikací, komunikujících po síti v rámci protokolu vybraného v Okně Navigace (TCP nebo UDP), či adresu DNS serverů.

Okno s Detaily obsahuje další informace pro každý proces jako velikost souboru, hash apod.

Důležité položky v databázi Registry
Tento uzel obsahuje seznam položek, které jsou často užitečné při řešení problémů s Vaším systémem, jako například položky, definující procesy zaváděné po startu počítače, nebo BHO objekty.

V Informačním okně jsou zobrazené soubory související s konkrétní položkou v databázi Registry, přičemž bližší informace o daném souboru si můžete prohlédnout v Okně s Detaily.

Služby
Informační okno obsahuje seznam registrovaných služeb systému Windows. Dostupné jsou informace o způsobu startu služby, stejně tak jako další detaily o souboru v Okně s Detaily.

Ovládače
Seznam nainstalovaných ovládačů.

Kritické soubory
V informačním okně najdete obsah souborů se specifickými nastaveními pro systém Microsoft Windows, jako je například win.ini

Systémové informace
Tento uzel obsahuje detailní informace o hardwarovém a softwarovém vybavení počítače, jako i další informace, jako jsou proměnné prostředí nebo uživatelská práva přihlášeného uživatele.

Detaily Souborů
Seznam důležitých systémových souborů a souborů v adresáři “Program Files”.  Dodatečné informace o konkrétním souboru jsou zobrazené v Okně s Detaily.

O programu
Informace o samotném ESET SysInspector

 

Navigace v ESET SysInspector