Klávesové zkratky

Klávesové zkratky, které můžou být použité při práci s programem ESET SysInspector:

Soubor   
Ctrl+O otevření existujícího protokolu
Ctrl+S  uložení vytvořeného protokolu  
   
Generování   
Ctrl+G standardní kontrola stavu systému
Ctrl+H kontrola stavu systému, při kterém se můžou do protokolu dostat i citlivé informace (uživatelské jméno, název počítače, práva uživatele, doménové jméno, proměnné prostředí), a zároveň všechny adresy jsou přeloženy na doménová jména.
   
Filtrování položek  
1, O v pořádku, zobrazení úrovně ohrožení 1 až 9
2 v pořádku, zobrazení úrovně ohrožení 2 až 9
3 v pořádku, zobrazení úrovně ohrožení 3 až 9
4, U neznáme, zobrazení úrovně ohrožení 4 až 9
5 neznáme, zobrazení úrovně ohrožení 5 až 9
6 neznáme, zobrazení úrovně ohrožení 6 až 9
7, B nebezpečné, zobrazení úrovně ohrožení 7 až 9
8 nebezpečné, zobrazení úrovně ohrožení 8 až 9
9 nebezpečné, zobrazení úrovně ohrožení 9
- zvyšování úrovně ohrožení
+ snižování úrovně ohrožení
Ctrl+9 mód filtrování, shodné a horší
Ctrl+0 mód filtrování, pouze shodné
   
Zobrazení    
Ctrl+5 zobrazovat podle výrobce – vše
Ctrl+6 zobrazovat podle výrobce – pouze Microsoft
Ctrl+7 zobrazovat podle výrobce – ostatní společnosti
Ctrl+3 zobrazení všech detailů
Ctrl+2 střední zobrazení detailů
Ctrl+1 základní zobrazení
BackSpace přechod zpět v zobrazení sekcí
Medzerník přechod vpřed v zobrazení sekcí
Ctrl+W rozbalení větve
Ctrl+Q sbalení větve
   
Ovládání   
Ctrl+T po vyhledání a označení konkrétního záznamu přechod k původnímu umístění daného záznamu
Ctrl+P zobrazení základních informací o položce
Ctrl+A zobrazení podrobných informací o položkách
Ctrl+C kopírování položky
Ctrl+X zkopírování aktuálního stromu
Ctrl+B vyhledání informací o souboru na internetu
Ctrl+L otevření adresáře, v kterém se nachází zvolený soubor
Ctrl+R otevření záznamu v editoru registru
Ctrl+Z zkopírování cesty k souboru (pokud položky souvisí se souborem)
Ctrl+F přepnutí do vyhledávacího řádku
Ctrl+D zrušení výsledku vyhledávání
Ctrl+E spustit servisní skript
   
Porovnání  
Ctrl+Alt+O otevření původního/porovnávacího logu
Ctrl+Alt+R zrušení porovnávání
Ctrl+Alt+1 zobrazení všech záznamů
Ctrl+Alt+2 zobrazení pouze přidaných věcí, zobrazené jsou hodnoty nacházející se v aktuálním/porovnávaném logu
Ctrl+Alt+3 zobrazení pouze odstraněných hodnot, zobrazí se pouze hodnoty nacházející se v původním/porovnávacím logu
Ctrl+Alt+4 zobrazení pouze změněných hodnot
Ctrl+Alt+5 zobrazení pouze změn
Ctrl+Alt+C zobrazení porovnání
Ctrl+Alt+N zobrazení aktuálního/porovnávaného logu
Ctrl+Alt+P zobrazení původního/porovnávacího logu
   
Ostatní   
F1 zobrazení nápovědy
Alt+F4 ukončení programu
ALT+SHIFT+F4 ukončení programu bez dotazu
Ctrl+I statistika protokolu

 

Klávesové zkratky