Ovládání přes příkazový řádek

ESET SysInspector podporuje vytváření reportů s použitím příkazového řádku pomocí následujících parametrů

/gen
vytvoří report přímo z příkazového řádku bez otevření grafického rozhraní
/privacy
vytvoří report bez citlivých informací
/zip 
uloží report na disk v komprimovaném formátu
/silent
 při generovaní reportu se nezobrazí okno s průběhem generování
/help, /? 
 pomocník k použití parametrů pomocí příkazového řádku

Poznámka

Pokud jméno souboru, nebo adresáře obsahuje mezeru, tak tuto cestu je potřebné dát do uvozovek.

Příklady:
Nahraj report: SysInspector.exe  “c:\clientlog.xml
Vytvoření reportu do aktuálního adresáře: SysInspector.exe /gen
Vytvoření reportu do specifikovaného adresáře: SysInspector.exe /gen=”c:\folder\”
Vytvoření reportu do specifikovaného adresáře a souboru: SysInspector.exe /gen=”c:\folder\mynewlog.xml
Vytvoření reportu bez citlivých informací do komprimovaného formátu: SysInspector.exe /gen=”c:\mynewlog.zip” /privacy /zip
Porovnání dvou reportů: SysIsnpector.exe aktualni.xml puvodni.xml

 

Ovládání přes příkazový řádek