Servisní Script

Servisní skript je nástroj sloužící k poskytnutí pomoci zákazníkům používajících ESET SysInspector. Umožňuje odstranění nežádoucích objektů v systému.

Prostřednictvím tohoto nástroje může být vyexportován celý vygenerovaný log, nebo jen jeho určité části.  Po exportu a označení nepotřených objektů můžou být tyto označené objekty vymazány. Spuštěním modifikovaného logu zabezpečíte odstranění označených částí.

Nástroj je určen především zkušeným uživatelům. Špatnou manipulací může dojít k poškození operačního systému.

Příklad:
Máte podezření, že systém je infikován a nainstalovaný antivirový program nedetekuje infiltraci. V takovém případě postupujte následovně:

  • Spusťte ESET SysInspector a vygenerujte log zobrazující stav systému.
  • V levé stromové části programu označte všechny položky kliknutím na první, stlačením klávesy Ctrl a kliknutím na poslední hodnotu.
  • Pravým kliknutím na označené položky vyvolejte kontextové menu a zvolte Export to service script.
  • Označené položky jsou uložené do logu
  • V případě, že jste zkušený uživatel, otevřete log a hodnotám, které jsou podezřelé a chcete je odstranit, změňte příznak – na +.
  • Po označení všech podezřelých položek otevřete ESET SysInspector, klikněte na File > Run Service Script a zadejte cestu ke scriptu
  • Po odsouhlasení spuštění bude tento skript aplikován

 

Servisní Script