SysInspector jako součást ESET NOD32 Antivirus

SysInspector se v ESET NOD32 Antivirus nachází v hlavním menu v části Nástroje > SysInspector.  Systém je velmi podobný spravování protokolů kontroly počítače, nebo úloh v plánovači a uživateli umožňuje pomocí jednoho – dvou kliknutí myší vytvořit, zobrazit, porovnat, odstranit a exportovat výsledky jednotlivých skenů.

V okně SysInspector se nachází základní informace o vytvořených záznamech jako je čas jeho vytvoření, stručný komentář, jméno uživatele, který záznam vytvořil a stav vytváření záznamu.

K samotné správě SysInspector slouží funkční tlačítka Porovnat, Přidat, Odstranit, dostupné z hlavního panelu SysInspector a z kontextového menu, a taktéž volby ZobrazitExportovat dostupné pouze z kontextového menu. Význam jednotlivých funkčních tlačítek je následující:

Porovnat – porovnání dvou vytvořených záznamů. Možnost zjistit rozdíl v systému při porovnání aktuálního stavu a staršího záznamu. Pro zpřístupnění této možnosti je třeba v seznamu označit dva záznamy, které se budou porovnávat,
Přidat – vytvoření nového záznamu. Před vytvořením je potřebné zadat stručný komentář o vytvářeném záznamu. Stav vytváření záznamu v procentech (v případě právě probíhajícího skenu) je v seznamu zobrazený ve sloupci Stav. Hotové záznamy mají v tomto sloupci označení Vytvořený.
Odstranit – odstranění záznamu se seznamu,
Zobrazit – zobrazení záznamu. Zobrazení je možné vyvolat i dvojitým kliknutím na daný záznam,
Exportovat – uložení záznamu do XML souboru (i zazipovaného) pro další účely.

 

SysInspector jako součást ESET NOD32 Antivirus