Vypalování

V případě, že jsme jako cílové médium zvolili CD/DVD, máme možnost nastavit základní parametry vypalování.

Varování

Volba Mazání zapnuto je standardně zapnutá. V případě, že je použito přepisovací CD/DVD, budou z něj při tomto nastavení vymazána všechna data.

Smazat ISO soubor – po vypálení záchranného CD se smaže vytvořený ISO soubor.
Mazání zapnuto – je možné zvolit rychlé mazání a kompletní vymazání média.
Vypalovací mechanika – výběr mechaniky, která bude použita při vypalování

V části médium se nacházejí informace o aktuálně vloženém médiu do vypalovací mechaniky.

Rychlost vypalování je možné nastavit na určitou hodnotu. Rozsah těchto hodnot závisí na typu vypalovací mechaniky a druhu použitého CD/DVD.

 

Vypalování