Zaváděcí USB zařízení

Varování

Zvolené USB zařízení bude v průběhu vytváření záchranného USB naformátované, čímž dojde k vymazání veškerých dat, které byly na něm uložené.

V případě, že jsme jako cílové médium zvolili USB, v záložce ‘Zaváděcí USB zařízení’ máme možnost zvolit, které z dostupných USB zařízení bude použito (pokud jich je víc).

 

 

 

 

Zaváděcí USB zařízení