Pokročilá instalace

Je určena pro uživatele, kteří mají zkušenosti s nastavováním programů a při instalaci programů jsou zvyklí měnit pokročilá nastavení.

Prvním krokem je nastavení umístění programu. Standardně se program instaluje do adresáře C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus. Umístění lze měnit prostřednictvím tlačítka Procházet…

Následujícím krokem je nastavení přihlašovacího jména a hesla. Tento krok je stejný jako při Typické instalaci.

Následuje nastavení způsobu připojení k Internetu. Pokud k připojení k Internetu používáte telefonní linku, označte možnost K Internetu se připojuji pomocí telefonní linky. V opačném případě ponechejte tuto možnost neoznačenou.

Proxy server
Nastavení proxy serveru jsou důležitá pro správné fungování aktualizace programu. V případě, že nevíte, zda při připojení k Internetu používáte proxy server, označte možnost Nevím, zda používám proxy server, nastavení bude převzato z nastavení aplikace Internet Explorer. Pokud proxy server nepoužíváte, označte příslušnou možnost.

Pokud při připojení proxy server používáte, vyberte tuto možnost. Poté následuje další krok – upřesnění nastavení proxy serveru. Do pole Adresa zadejte adresu IP nebo URL proxy serveru. Pole Port slouží k určení portu, na kterém proxy server přijímá spojení (standardně 3128). Pokud proxy server vyžaduje ověřování, je třeba vyplnit pole Přístupové jméno a Heslo. Proxy server můžete nastavit také podle nastavení aplikace Internet Explorer. Pokud chcete tímto způsobem proxy server nastavit, klepněte na tlačítko Použít a potvrďte okno s výzvou.

Poznámka

Po aktualizaci programových komponent je obvykle vyžadován restart počítače. Proto doporučujeme nastavení možnosti V případě potřeby nabídnout restart počítače.

Následujícím krokem instalace je nastavení automatické aktualizace programových komponent aplikace ESET NOD32 Antivirus nebo, jinými slovy, automatický upgrade programu na novou verzi. Pomocí tlačítka Změnit vstoupíte do podrobnějších nastavení. Pokud nechcete, aby byly programové komponenty aktualizovány automaticky, vyberte možnost Neaktualizovat programové komponenty. Výběrem možnosti Upozornit před aktualizací programových komponent si vyžádáte potvrzení stažení a instalace programových komponent. Automatickou aktualizaci zajistíte výběrem možnosti Aktualizaci programových komponent provést vždy, když je k dispozici.

Dalším krokem instalace je nastavení hesla pro ochranu nastavení programu. Zvolte heslo, které bude vyžadováno při každé změně nebo přístupu k nastavením aplikace ESET NOD32 Antivirus. Pro potvrzení je třeba heslo napsat znovu, čímž se předejde možnému překlepu.

Kroky instalace pro nastavení ThreatSense.Netdetekce potenciálně nechtěných aplikací jsou stejné jako u Typické instalace.

Následuje poslední krok instalace, který vyžaduje vaše potvrzení pro instalaci programu.

 

Pokročilá instalace