Nastavení proxy serveru

V případě přístupu daného systému s aplikací ESET NOD32 Antivirus na síť přes proxy server je třeba proxy server nadefinovat. Přístup ke globálním nastavením je možný z hlavní nabídky Nastavení klepnutím na položku Nastavit proxy server. V okně konfigurace lze zadat název a port proxy serveru a také přihlašovací údaje pro přístup.

Poznámka

Nastavení proxy serveru může být jiné pro konkrétní aktualizační profil. V takovém případě lze nastavení provést v rozšířených nastaveních aktualizace.

Pokud uživatel tyto informace nezná, může iniciovat pokus o zjištění nastavení proxy serveru pro aplikaci ESET NOD32 Antivirus automaticky. K tomuto účelu slouží tlačítko Vyhledat proxy server.

Nod32 ea proxy server Nastavení proxy serveru

 

Nastavení proxy serveru