Seznámení s uživatelským rozhraním

Hlavní okno aplikace Eset Smart Security je rozděleno na dvě hlavní části. Levá, užší část poskytuje přístup k přehledné hlavní nabídce. Pravá část slouží především k zobrazování informací a její obsah závisí na tom, jakou položku uživatel vybere v nabídce v levé části.

Následuje popis jednotlivých tlačítek hlavní nabídky v levé části okna.

Stav ochrany – v přehledné formě poskytne uživateli informace o stavu ochrany aplikace Eset NOD32 Antivirus. Je-li zapnut rozšířený režim zobrazení, jsou zobrazeny jednotlivé moduly ochrany a po klepnutí na ně se zobrazí informace o činnosti vybraného modulu.

Kontrola počítače – uživatel v této části může nadefinovat a provést tzv. kontrolu počítače na vyžádání.

Aktualizace – přístup k aktualizačnímu modulu, který slouží ke správě aktualizace aplikace Eset NOD32 Antivirus.

Nastavení – obsahuje tři možnosti, přičemž každá z nich slouží k zobrazení jiné nabídky. Jedná se o nastavení antivirové ochrany, personálního firewallu a antispamové ochrany.

Nástroje – povoluje přístup k prohlížení položek Protokol, Karanténa a nastavení Plánovače úloh (nabídka je k dispozici pouze v rozšířeném režimu zobrazení).

Nápověda a podpora – otevírá formulář, který slouží k zaslání problémů a postřehů přímo společnosti ESET, spol. s r.o. Umožňuje také přístup k Pomocníkovi, článkům Znalostní databáze a domovské stránce společnosti Eset, spol. s r.o..

Uživatelské rozhraní aplikace Eset NOD32 Antivirus umožňuje uživatelům přepínat mezi režimy zobrazení – mezi Standardním a Rozšířeným režimem. Režimy lze přepínat pomocí tlačítka, které je umístěno v levém dolním rohu obrazovky aplikace Eset NOD32 Antivirus. Změnu lze provést také přímo z nabídky v horní části hlavního okna – v části Uživatelské rozhraní. Klepnete-li levým tlačítkem myši, otevře se nabídka, ve které můžete vybrat požadovaný režim zobrazení.

Nod32 ea simple mode Seznámení s uživatelským rozhraním

Standardní režim poskytuje přístup k ovládacím prvkům, které slouží k běžné práci většiny uživatelů, a nezobrazuje podrobná nastavení.

Nod32 ea page advanced settings Seznámení s uživatelským rozhraním

Rozšířený režim zpřístupní v hlavní nabídce položku Nástroje, pomocí které lze používat položky Plánovač a Karanténa a zobrazit záznam protokolů aplikace Eset NOD32 Antivirus a spustit analýzu počítače pomocí ESET SysInspector.

 

Seznámení s uživatelským rozhraním