Fjernelse af infiltrationer

Hvis der modtages en inficeret e-mail, vises et advarselsvindue. Advarselsvinduet viser afsenderens navn, e-mailen, og navnet på infiltrationen. I den nederste del af vinduet er der tilgængelige muligheder for det registrerede objekt. I de fleste tilfælde anbefaler vi, at du vælger enten Rens eller Slet. I særlige situationer kan du vælge Forlad, hvis du ønsker at modtage den inficerede fil. Hvis det maksimale rensningsniveau er aktiveret, vises der ikke noget oplysningsvindue med tilgængelige muligheder for inficerede objekter.

 

Fjernelse af infiltrationer