Filtypenavne

Et filtypenavn er en del af filnavnet adskilt af et punktum. Filtypenavnet definerer typen og indholdet af filen. I dette afsnit af Opsætning af ThreatSense-parametre kan du definere, hvilke filtyper der skal scannes.

Som standard scannes alle filer uanset deres filtypenavne. Ethvert filtypenavn kan tilføjes listen over filer, der skal udelades fra scanning. Hvis du fjerner markeringen af afkrydsningsfeltet Scan alle filer , ændres listens titel til liste over scannede filer. Den viser den foruddefinerede indstilling for de mest almindelige filtyper. Ved hjælp af knapperne Tilføj og Fjern kan du aktivere eller forhindre scanning af de ønskede filtypenavne.

Marker indstillingen Scan filer uden filtypenavne for at aktivere scanning af filer uden filtypenavn.

Det er en fordel at udelade filer fra scanning, hvis scanningen af bestemte filtyper forårsager, at programmet fungerer ukorrekt ved brug af filtypenavnene. Det tilrådes f.eks. at udelade filtypenavnene EDB, EML og TMP, hvis der benyttes en MS Exchange-server.

 

Filtypenavne