Grænser

Disse er grænserne for størrelsen på objekter og arkiver, der skal scannes for trusler:

Maksimal objektstørrelse (i byte)
I dette felt kan du angive et tal, der repræsenterer den maksimale størrelse på objekter. Det angivne antivirusmodel scanner derefter kun objekter, der er mindre end den angivne størrelse. Det anbefales ikke at ændre standardværdien, da der sædvanligvis ikke er nogen grund til at ændre den. Ændringer bør kun foretages af avancerede brugere, der måske ønsker at udelade større objekter fra scanning.

Maksimal scanningstid for objekt (i sek.)
Definerer den maksimale tidsværdi for scanning af et objekt. Hvis der er en brugerdefineret værdi, stopper antivirusmodulet scanning af det aktuelle objekt, uanset om scanningen er blevet fuldført eller ej.

Indlejringsniveau for arkiv
Angiver den maksimale dybde på antivirusscanning af arkiver. Det anbefales ikke at ændre standardværdien på 10, da der sædvanligvis ikke er nogen grund til at ændre den. Hvis scanning af et arkiv afsluttes før tid af denne grund, forbliver arkivet ikke-kontrolleret.

Maksimal størrelse på fil i arkiv (byte)
Her kan du angive den maksimale filstørrelse for filer, der er indeholdt i arkiver (når de er pakket ud), som skal scannes. Hvis scanning af et arkiv afsluttes før tid af denne grund, forbliver arkivet ikke-kontrolleret.

 

Grænser