Rensning

Rensningsindstillingerne bestemmer, hvordan scanneren skal fungere under rensningen af de inficerede filer. Der er tre rensningsniveauer:

Advarsel

I Standard-tilstanden slettes hele arkivfilen kun, hvis den udelukkende indeholder inficerede filer. Hvis der også er legitime filer, bliver den ikke slettet. Hvis der registreres en inficeret arkivfil i den fuldstændige rensningstilstand, slettes hele filen, selvom der er rensede filer tilstede.

Rens ikke
Inficerede filer renses ikke automatisk. Der vises et advarselsvindue i programmet, som giver brugeren mulighed for at vælge en handling.

Standardniveau
Programmet vil automatisk forsøge at rense eller slette en inficeret fil. Hvis det ikke er muligt at vælge den korrekte handling automatisk, tilbyder programmet en række opfølgningshandlinger. Rækken af opfølgningshandlinger bliver også vist, hvis en foruddefineret handling ikke kunne udføres.

Fuldstændig rensning
Programmet renser og sletter alle inficerede filer (herunder arkivfiler). Den eneste undtagelse er systemfilerne. Hvis det er ikke muligt at rense dem, får brugeren mulighed for at foretage en handling i et advarselsvindue.

 

 

 

 

 

Rensning