Administration af HTTP-adresse

Nod32 ea config epfw scan http excludelist Administration af HTTP adresse

 

Administration af HTTP-adresse

I dette afsnit kan du definere lister over adresser, som vil blive blokeret, tilladt eller udeladt fra scanning. Disse tre lister er som standard tilgængelige i rullemenuen Lister.

Klik på Lister for at oprette tilpassede HTTP-lister.

 

Tillad kun adgang til HTTP-adresser på listen over tilladte adresser
Hvis denne indstilling er aktiveret, blokerer den automatisk alle adresser, der ikke er inkluderet på listen over tilladte adresser.

Liste aktiv

Vælg denne indstilling for at anvende den nuværende liste (så alle de inkluderede adresser tillades, blokeres eller udelades fra scanning – afhængigt af typen af liste).

Meddel ved anvendelse af adresse fra listen

Hvis denne indstilling er aktiveret, og brugeren besøger et websted på en aktiv liste, vises der et meddelelsesvindue.

 

Tilføj…/Fra fil

Sætter dig i stand til at føje en adresse til listen, enten manuelt (Tilføj) eller fra en simpel tekstfil (Fra fil). Med indstillingen Fra fil kan du tilføje flere e-mail-adresser, som gemmes i en tekstfil.

 

Rediger…

Sætter dig i stand til manuelt at redigere adresser – f.eks. ved at tilføje en maske (“*” og “?”).

 

Fjern/Fjern alle

Klik på Fjern for at slette den valgte adresse fra listen. Vælg Fjern alle for at slette alle adresser.

 

Eksporter…

Med denne indstilling kan du gemme adresser fra den nuværende liste i en simpel tekstfil.

 

På alle lister kan de specielle symboler * (stjerne) og ? (spørgsmålstegn) anvendes. Asterisken erstatter enhver tegnstreng, og spørgsmålstegnet erstatter ethvert symbol. Du skal især være opmærksom, når der angives udeladte adresser, fordi listen kun må indeholde pålidelige og sikre adresser. Ligeledes er det nødvendigt at sikre, at symbolerne * og ? bruges korrekt på listen.

Administration af HTTP-adresse