Grænser

Nod32 config limit Grænser

I afsnittet Grænser kan du angive maksimumstørrelsen på objekter og niveauer af indlejrede arkiver, der skal scannes:

Maksimal objektstørrelse (byte)
Definerer maksimumstørrelsen på objekter, der skal scannes. Det angivne antivirusmodul scanner derefter kun objekter, der er mindre end den angivne størrelse. Det anbefales ikke at ændre standardværdien, da der sædvanligvis ikke er nogen grund til at ændre den. Denne indstilling bør kun ændres af avancerede brugere, der har særlige grunde til at udelade større objekter fra scanning.

Maksimal scanningstid for objekt (sek.)
Definerer den maksimale tidsværdi for scanning af et objekt. Hvis en brugerdefineret værdi er blevet angivet her, stopper antivirusmodulet scanning af et objekt, når denne tid er forløbet, uanset om scanningen blev afsluttet eller ej. Denne indstilling er relateret til arkivscanning.

Indlejringsniveau for arkiv
Angiver den maksimale dybde på arkivscanning. Det anbefales ikke at ændre standardværdien på 10. Under normale omstændigheder er der ingen grund til at ændre den. Hvis scanning afsluttes før tid på grund af antallet af indlejrede arkiver, forbliver arkivet ikke-kontrolleret.

Maksimal størrelse på fil i arkiv (byte)
Med denne indstilling kan du angive den maksimale filstørrelse for filer, der er indeholdt i arkiver (når de er pakket ud), som skal scannes. Hvis scanning af et arkiv afsluttes før tid af denne grund, forbliver arkivet ikke-kontrolleret.

 

Grænser