Realtidsbeskyttelse af filsystem

Nod32 ea config amon Realtidsbeskyttelse af filsystem

Aktiver realtidsbeskyttelse af filsystem

Aktiverer/deaktiverer realtidsbeskyttelse af filsystemet.

Opsætning af ThreatSense-programparametre

Avancerede opsætningsindstillinger, f.eks. hvilke filtypenavne du vil kontrollere, anvendte registreringsmetoder osv. Klik på Opsætning… for at åbne et vindue med de avancerede virusscannerindstillinger.

Medier, der skal scannes

I dette afsnit får du mulighed for at angive, hvilke medier du vil scanne:

Lokale drev

Aktiverer kontrol af lokale harddiske

Flytbare medier

Marker afkrydsningsfeltet for at aktivere kontrol af flytbare medier

Netværksdrev

Scanner alle tilsluttede drev

Scan ved

I dette afsnit kan du definere handlinger, som skal udløse scanning:

Filåbning

Aktiverer / deaktiverer scanning af åbnede filer.

Filoprettelse

Aktiverer / deaktiverer scanning af nyligt oprettede eller ændrede filer.

Filudelukkelse

Aktiverer / deaktiverer scanning af udelukkede filer.

Disketteadgang

Aktiverer / deaktiverer scanning, der udløses ved adgang til diskettedrevet.

Nedlukning af computer

Aktiverer / deaktiverer kontrol under nedlukning af computeren.

 

Automatisk start af realtidsbeskyttelse af filsystem

Det anbefales, at du lader denne indstilling være markeret, så realtidsbeskyttelsen initieres ved systemopstart.

Realtidsbeskyttelse af filsystem