Avancerede indstillinger

Nod32 config advanced amon Avancerede indstillinger

Yderligere ThreatSense-parametre for nyoprettede og ændrede filer

Følgende indstillinger bruges kun ved oprettelse og ændring af filer for at spare systemressourcer:

Runtime packers

Slår scanning af runtime packers til og fra.

Selvudpakkende arkiver

Slår scanning af selvudpakkende arkiver (SFX) til og fra.

Avanceret heuristik

Slår avanceret heuristik til/fra. Avanceret heuristik registrerer nyoprettede trusler, før opdateringen af virussignaturdatabasen er frigivet.

Standardindstillinger for arkivscanning

Hvis denne er valgt, anvendes standardparametrene for arkivscanning.

Indlejringsniveau for arkiv

Fravælg standardindstillinger for arkivscanning, og angiv det maksimale niveau af scanning for arkiver.

Maksimal filstørrelse

Gør det muligt at angive den maksimale filstørrelse for arkiver, der skal scannes.

Yderligere ThreatSense-parametre for kørte filer

Avanceret heuristik ved filkørsel

Avanceret heuristik anvendes som standard ikke, når filer køres. Det kan dog i nogle tilfælde være en god idé at aktivere denne indstilling. Bemærk, at avanceret heuristik kan gøre kørslen af nogle programmer langsommere på grund af større systemkrav.

 

Avanceret heuristik ved kørsel af filer fra flytbare medier

Hvis denne er aktiveret, anvendes en scanning med avanceret heuristik ved kørsel af programfiler fra flytbare medier. Klik på knappen Undtagelser for at definere flytbare medier, som ThreatSense-programparametre anvendes for (avanceret heuristik er som standard deaktiveret her).

 

Flytbare medier

Bloker flytbare medier
Vælg denne indstilling for at blokere flytbare medier, der er tilsluttet til computeren. Hvis du ønsker, at nogle medier skal være tilgængelige, kan du udelade dem fra blokering (klik på knappen Udeladelser…).

 

 

Avancerede indstillinger