Fjernadministration

ESET Fjernadministrator er et program, der administrerer ESET’s produkter i større netværk. Ved hjælp af fjernadministration kan du kontrollere programmet som, hvis du arbejdede direkte på computeren. Du kan installere, konfigurere, få vist logfiler, planlægge opdateringsopgaver, scanningsopgaver osv. Kommunikationen mellem ESET Fjernadministrator (ERAS) og ESET’s sikkerhedsprodukter kræver en korrekt konfiguration af begge slutpunkter.

Nod32 ea config ra Fjernadministration

Opret forbindelse til server for fjernadministration

Marker afkrydsningsfeltet for at oprette forbindelse mellem ESET-sikkerhedsproduktet og ERAS.

Interval mellem tilslutninger til server (min.):

Dette fortæller, hvor ofte ESET-sikkerhedsproduktet vil oprette forbindelse til ERAS for at udsende data.

Primær server, Sekundær server
Det er normalt kun Primær server, der skal konfigureres. Hvis du kører flere ERA-servere på netværket, kan du vælge at tilføje en anden, Sekundær ERA-serverforbindelse. Den vil fungere som reserveløsningen. Så hvis den primære server bliver utilgængelig, kontakter ESET-sikkerhedsløsningen automatisk den sekundære ERA-server. Samtidig forsøger den at genetablere forbindelsen til den primære server. Når denne forbindelse er aktiv igen, skifter ESET-sikkerhedsløsningen tilbage til den primære server. Konfigurering af to fjernadministrationsserverprofiler anvendes bedst til mobile klienter med bærbare computere, der opretter forbindelse både fra det lokale netværk og fra et sted uden for netværket.

Serveradresse

Angiv enten DNS-navnet eller IP-adressen på serveren, der kører ERAS.

Port

Dette felt indeholder en foruddefineret værdi. Den standardport, der bruges til at oprette forbindelse til ERAS, skal forblive intakt, hvis det er muligt.

Server for fjernadministrator kræver godkendelse

Giver dig mulighed for at angive en adgangskode for at oprette forbindelse til RAS, hvis det kræves.

 

Opret aldrig forbindelse til server med usikker kommunikation

Marker denne indstilling for at deaktivere oprettelse af forbindelse til ERA-servere, hvor ikke-godkendt adgang er aktiveret (se ERA-konsol > Serverindstillinger > Sikkerhed > Aktiver ikke-godkendt adgang for klienter).

Fjernadministration