Automatisk filkontrol ved start

Nod32 ea startup app Automatisk filkontrol ved start

Kontrol af filer, der kører automatisk ved systemets opstart. Følgende indstillinger kan anvendes:

Kontrolniveau

vælg et niveau/type af filer, der skal kontrolleres

 • Filer kørt før brugerlogin – programmet fokuserer på filer, der køres før brugerlogin

 • Filer kørt efter brugerlogin – opgaven fokuserer på filer, der køres efter brugerlogin

 • Kun de hyppigst anvendte filer – programmet scanner de hyppigst anvendte filer

 • Hyppigst anvendte filer – filer, der bruges regelmæssigt

 • Ikke almindeligt brugte filer – kun de filer, som sædvanligvis ikke bruges, scannes

 • Sjældent brugte filer – opgaven fokuserer på sjældent brugte filer

 • Alle registrerede filer – alle opstartsfiler kontrolleres

Kontroller prioritet

et prioritetsniveau for opgaven

 • Normal – systembelastningen er som normalt

 • Lavere– opgaven påvirker systemets ydeevne let

 • Lavest – systemets ydeevne påvirkes så lidt som muligt

 • Ved inaktiv – opgaven udføres kun, når systemet er inaktivt

Automatisk filkontrol ved start