Brugerflade

Dette miljøafsnit tilbyder følgende muligheder for justering af visningsfunktionerne i programmet, så de passer til dit behov.

Nod32 ea config environment Brugerflade

Brugerfladeelementer

Avanceret tilstand – denne indstilling slår den avancerede tilstand til og fra. Den avancerede tilstand er egnet til avancerede brugere. Den låser flere indstillinger og værktøjer op, men kræver mere tid til handling.
Grafisk brugerflade – brug dette afkrydsningsfelt til at skifte mellem ESET’s grafiske layout og Windows-layout.
Vis menu i Standardtilstand - slår visningen af menuen til og fra i programmets øverste panel i standardtilstand.
Vis menu i Avanceret tilstand - slår visningen af menuen til og fra i programmets øverste panel i avanceret tilstand.
Vis velkomstbillede ved start – fjern markeringen af denne indstilling for at deaktivere velkomstbilledet ved opstart.
Brug standardmenu - hvis denne indstilling er markeret, bruges programmets standardvisningstilstand.
Vis navne på knapper – giver dig mulighed for at få vist ikoner blot som ikoner, eller som ikoner med tekst, der beskriver en funktion.
Vælg aktivt kontrolelement – hvis denne indstilling er aktiveret, fremhæves de aktive programfunktioner (i en ramme).

Effekter

Brug animerede kontrolelementer – med denne indstilling får du mulighed for at slå den animerede brugerflade til og fra samt angive animationshastigheden.
Brug animerede ikoner til statusangivelse – hvis der er en handling i gang, vises de animerede ikoner i vinduet.
Brug lydsignal – hvis der registreres en virus, udsender programmet en advarsel

Brugerflade