Advarsler og meddelelser

I Meddelelsesafsnittet konfigureres virusadvarselsmeddelelsernes funktionsmåde og andre systemmeddelelser (f.eks. meddelelser om fuldført opdatering), så de passer til dit behov. Du kan også indstille visningstidspunktet og niveauet for gennemsigtighed på proceslinjens meddelelser (det gælder kun for de systemer, der understøtter meddelelser på proceslinjen).

Nod32 ea config alert Advarsler og meddelelser

Vis advarsler

Med denne indstilling kan du slå visningen af virusadvarselsmeddelelser til og fra.

Luk meddelelsesbokse automatisk

For at lukke pop-up-vinduer automatisk efter et bestemt tidsrum skal du markere dette afkrydsningsfelt og angive tidsintervallet.

Vis meddelelser på skrivebord

Med denne indstilling kan du angive visningstilstanden for meddelelser på skrivebordet. Klik på Konfigurer meddelelser… for at åbne et dialogboksvindue, hvor du kan angive visningstidspunktet for meddelelser på skrivebordet og vinduets gennemsigtighed.

Vis ballontip i proceslinje (i sek.)

Marker denne indstilling for at få vist meddelelser på proceslinjen i proceslinjeområdet nederst i højre hjørne af skærmen, og angiv visningstidspunktet i sekunder. Dette gælder f.eks. for meddelelser om opdatering af virussignatur.

Vis kun meddelelser, der kræver handling fra brugerens side

Med denne indstilling kan du slå visningen af meddelelser til og fra, som kræver handling fra brugerens side.

Vis kun meddelelser, der kræver handling fra brugerens side ved kørsel af programmer i fuldskærmstilstand

Vælg denne indstilling for kun at vise meddelelser, der kræver handling fra brugerens side, hvis et program eller spil kører i fuldskærmstilstand.

På systemer med flere brugere skal meddelelser vises på denne brugers skærm:

Angiver en bruger, som vil modtage systemmeddelelser eller andre meddelelser på systemer, der giver flere brugere mulighed for at oprette forbindelse samtidig.

 

Advarsler og meddelelser