Advarsler og meddelelser

Nod32 ea config notice Advarsler og meddelelser

Send meddelelser om hændelser via e-mail

Marker dette afkrydsningsfelt for at aktivere meddelelser via e-mail

SMTP-server - SMTP-serveren bruges til afsendelse af meddelelser.
SMTP-serveren kræver godkendelse – hvis SMTP-serveren kræver godkendelse, skal disse felter udfyldes med et gyldigt brugernavn og en gyldig adgangskode, der giver adgang til SMTP-serveren.
Afsenderadresse – dette felt angiver afsenderens adresse, som bliver vist i headeren på e-mail-meddelelserne.
Modtageradresse – dette felt angiver modtagerens adresse, som bliver vist i headeren på e-mail-meddelelserne.

Send meddelelser om hændelser til LAN-computere ved hjælp af tjenesten Messenger

Marker dette afkrydsningsfelt for at sende meddelelser til LAN-computere via Windows®-meddelelsestjenesten.

Send meddelelser til følgende computere (separeret af et komma) – angiv navnene på de computere, som skal modtage meddelelser via Windows®-meddelelsestjenesten.
Interval mellem afsendelse af meddelelser (sek.) – angiv det ønskede tidsinterval i sekunder for at ændre længden på intervallet mellem de meddelelser, der sendes via LAN.

Minimumomfang for meddelelser

Angiver minimumomfangets niveau af meddelelser, der skal sendes.

Rediger format …

Kommunikationen mellem programmet og en fjernbruger eller systemadministrator udføres via e-mails eller LAN-meddelelser (ved brug af Windows®-meddelelsestjenesten). Standardformatet på advarselsmeddelelser og meddelelser vil i de fleste situationer være optimal. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at ændre meddelelsesformatet – klik på Opsætning…

Advarsler og meddelelser