Meddelelsesformat

Nod32 ea format notice Meddelelsesformat

Formatet på hændelsesmeddelelser, der vises på fjerncomputere.

Trusselsadvarsler og meddelelser har et foruddefineret standardformat. Vi advarer mod at ændre dette format. I nogle tilfælde kan du imidlertid blive nødt til at ændre meddelelsesformatet, f.eks. hvis du har et automatisk e-mail-behandlingssystem.

Nøgleord (strenge adskilt af %-tegn) erstattes i meddelelsen af de faktiske oplysninger, som angivet. De tilgængelige nøgleord er følgende:

  • %TimeStamp% – Dato og klokkeslæt for hændelsen

  • %Scanner% – Pågældende modul

  • %ComputerName% – Navnet på den computer, hvor advarslen opstod

  • %ProgramName% – Program, som genererede advarslen

  • %InfectedObject% – Navnet på den inficerede fil, meddelelse osv.

  • %VirusName% – Identifikation af infektionen

  • %ErrorDescription% – Beskrivelse af en ikke-virus-hændelse

Nøgleordene %InfectedObject% og %VirusName% bruges kun i meddelelser med trusselsadvarsler, og %ErrorDescription% bruges kun i hændelsesmeddelelser.

Meddelelsesformat