Logfiler

Logfilafsnittet bruges til at definere, hvordan logfilerne skal administreres. Programmet sletter automatisk gamle logfiler for at spare plads på harddisken.

Nod32 ea config logs Logfiler

Slet poster automatisk

De logposter, der er ældre end det angivne antal dage, slettes automatisk.

Optimer logfiler automatisk

Hvis dette felt markeres, defragmenteres logfilerne automatisk, hvis procentdelen er højere end den angivne værdi.

Optimer nu

Klik på denne indstilling for at starte optimeringen.

Minimumomfang af logføring

Angiver minimumomfangets niveau af hændelser, der skal logføres.

  • Kritiske fejl – viser kritiske systemfejl (som f.eks. at antivirusbeskyttelsen ikke startede, Personlig firewall ikke fungerer osv….)

  • Fejl – fejl af typen “Fejl ved overførsel af fil” og kritiske fejl bliver registreret

  • Advarsler – registrerer kritiske fejl, fejl- og advarselsmeddelelser.

  • Informationsposter – logfører alle informationsmeddelelser herunder vellykkede opdateringer og alle poster ovenfor.

  • Diagnoseposter – logfører alle oplysninger, der er nødvendige for at finjustere programmet og alle poster ovenfor.

Standardfilter

Klik på denne knap for at åbne vinduet Logfiltrering. Marker posttyper, der skal vises i logfiler, og klik på OK.

 

Logfiler