Tilføj opgave – gentagne gange

Opgaven udføres i det angivne tidsinterval (i timer).

Nod32 ea scheduler repeat Tilføj opgave   gentagne gange

Tilføj opgave – gentagne gange