Tilføj opgave – hvis opgaven ikke kører

Hvis opgaven ikke kan køres på det fastsatte tidspunkt, kan du angive, hvornår den skal udføres:

  • vent til næste planlagte tidspunkt

  • kør opgaven så hurtigt som muligt

  • kør opgaven med det samme, hvis tidspunktet for sidste opgaveudførelse overskrides – timer

Nod32 ea scheduler notstart Tilføj opgave   hvis opgaven ikke kører

Tilføj opgave – hvis opgaven ikke kører