Tilføj opgave – på hændelse

Opgaven udløses på en af følgende hændelser:

  • hver gang computeren starter

  • den første gang computeren starter hver dag

  • opkaldsforbindelse til internettet/VPN

  • opdatering af virussignaturdatabasen er gennemført

  • opdatering af programkomponenter er gennemført

  • brugerlogin

Ved planlægning af en opgave, der er udløst af en hændelse, kan du angive minimumintervallet mellem to fuldførelser af opgaven. Hvis du f.eks. logger på din computer adskillige gange om dagen, skal du vælge 24 timer til at udføre opgaven kun ved dagens første login og derefter den næste dag.

Nod32 ea scheduler event Tilføj opgave   på hændelse

Tilføj opgave – på hændelse