Mistænkelige filer

Nod32 ea charon sample Mistænkelige filer

I dette afsnit får du mulighed for at justere indstillingerne for indsendelse af mistænkelige filer.

Mistænkelige filer

Her kan du angive, om og hvilke mistænkelige filer der skal sendes til ESET’s laboratorier til analyse.

Send aldrig

Filerne bliver aldrig sendt til analyse.
Hvis ESET NOD32 Antivirus imidlertid er indstillet til at vise et advarselsvindue, når der registreres en trussel, kan du alligevel sende filen ved at vælge den relevante indstilling.

Spørg før afsendelse

De mistænkelige filer samles og du bliver spurgt, inden filerne afsendes.

Send uden at spørge

Alle mistænkelige filer sendes automatisk uden, at du bliver spurgt først.

Afsendelsestidspunkt

Du kan bestemme, hvornår pakkerne med statistiske oplysninger skal sendes til ESET. De tilgængelige muligheder er følgende:

Så hurtigt som muligt

Når denne indstilling vælges, sendes de statistiske oplysninger så hurtigt som muligt efter, der er blevet oprettet en statistisk pakke (anbefales, hvis der er en fast internetforbindelse tilgængelig).

Under opdatering

Når denne indstilling vælges, samles de statistiske pakker og overføres under en opdatering (anbefales til modembrugere).

Udeladelsesfilter

Filerne på listen bliver aldrig sendt til ESET’s laboratorier til analyse, selvom de indeholder en mistænkelig kode.
Det er nyttigt at udelukke filer, som kan indeholde potentielle, fortrolige oplysninger som f.eks. dokumenter eller regneark. De mest almindelige filtyper udelukkes som standard.

Tilføj – åbner et dialogboksvindue til tilføjelse af en fil til udeladelseslisten.
Rediger… – åbner en redigeringsdialogboks.
Fjern – fjerner valgte filtypenavne fra listen.

Kontakt-e-mail (valgfrit)

Kontakt-e-mail-adressen sendes sammen med mistænkelige filer til ESET og kan bruges til at kontakte dig, hvis der kræves yderligere oplysninger til analysen. Du får ikke svar fra ESET, medmindre der kræves yderligere oplysninger.

Mistænkelige filer