Kontrolelementer i programmet

Denne session indeholder beskrivelsen af alle programkontrolelementer, der er tilgængelige i ESET SysInspector.

Bemærk!

Du kan åbne tidligere gemte ESET SysInspector-rapporter ved blot at trække og slippe dem til hovedvinduet.

Fil
Ved at klikke her kan du gemme din nuværende rapportstatus til senere undersøgelse eller åbne en tidligere gemt rapport. Hvis du ønsker at udgive din rapport, anbefales det, at du genererer den, så den er egnet til afsendelse. I dette format udelader rapporten følsomme oplysninger.

Træ
Sætter dig i stand til at udvide eller lukke alle noder

Vigtigt

Elementer, der er fremhævet med rødt, er ukendte, og det er derfor, at programmet markerer dem som potentielt farlige. Hvis et element er rødt, betyder det ikke automatisk, at du kan slette filen. Før du sletter den, skal du kontrollere, at filerne virkelig er farlige eller unødvendige.

Liste
Indeholder funktioner, der gør det lettere at navigerer i programmet og forskellige andre funktioner, som f.eks. at finde oplysninger online.

Hjælp

Indeholder oplysninger om programmet og dets funktioner.

Detalje

Påvirker oplysninger, der vises i andre afsnit af hovedvinduet og gør derfor brugen af programmet enkel. I “Grundlæggende” tilstand har du adgang til oplysninger, der bruges til at finde løsninger på almindelige problemer i systemet. I “Mellem” tilstand viser programmet færre brugte detaljer, mens ESET SysInspector i “Fuld” tilstand viser alle oplysninger, der er nødvendige for at løse meget specifikke problemer.

Bemærk!

Niveauet Risiko for et element kan hurtigt fastsættes ved at sammenligne farven på elementet med farven på skyderen Risikoniveau.

Elementfiltrering
Elementfiltrering anvendes bedst til at finde mistænkelige filer eller registreringsdatabasenøgler i systemet. Ved at justere skyderen kan du filtrere elementer efter deres risikoniveau. Hvis skyderen er indstillet yderst til venstre (risikoniveau 1), vises alle elementer. Ved at flytte skyderen til højre filtrerer programmet alle elementer, der er mindre risikable end det aktuelle risikoniveau og viser kun elementer, der er mere mistænkelige end det viste niveau. Når skyderen er længst til højre, viser programmet kun skadelige elementer.

Alle elementer, der hører til i risikoområdet 6 til 9 kan udgøre en sikkerhedsrisiko. Hvis du ikke bruger nogle af sikkerhedsløsningerne fra ESET, anbefales det, at du scanner dit system med ESET Online Scanner, når programmet har fundet et sådant element. ESET Online scanner er en gratis tjeneste og findes på http://www.eset.eu/online-scanner.

Søg
Søg kan anvendes til hurtigt at finde et specifikt element efter dets navn eller en del af dets navn. Resultaterne af søgeanmodningen vises i vinduet Beskrivelse.

Bemærk!

Du kan bruge tasten Backspace og mellemrumstasten i stedet for at klikke på henholdsvis frem og tilbage.

Retur
Ved at klikke på tilbage- eller frem-pilen kan du vende tilbage til de tidligere viste oplysninger i vinduet Beskrivelse.

Statusafsnit
Viser den nuværende node i vinduet Navigation.

 

 

Kontrolelementer i programmet