Sammenlign

Med funktionen Sammenlign kan brugeren sammenligne to eksisterende logfiler. Udfaldet af denne funktion er et sæt elementer, der ikke er fælles for begge logfiler. Den er velegnet, hvis du vil holde styr på ændringer i systemet – du kan f.eks. registrere aktiviteten af ondsindet kode.
 
Når den er startet, opretter programmet en logfil, som vises i et nyt vindue. Naviger til Fil -> Gem logfil for at gemme en logfil i en fil. Logfiler kan senere åbnes og gennemses. Hvis du vil åbne en eksisterende logfil, skal du bruge menuen Fil -> Åbn logfil. I hovedprogramvinduet viser ESET SysInspector altid én logfil ad gangen.

Bemærk!

Hvis du sammenligner to logfiler, kan du vælge Fil -> Gem logfil og gemme den som en ZIP-fil. Begge filer gemmes. Hvis du senere åbner en sådan fil, sammenlignes de indeholdte logfiler automatisk.

Hvis du sammenligner to logfiler, er princippet, at du sammenligner en aktuel aktiv logfil med en logfil, der er gemt i en fil. Hvis du vil sammenligne logfiler, skal du bruge indstillingen Fil -> Sammenlign logfiler og vælge Vælg fil. Den valgte logfil sammenlignes med en aktiv i hovedprogramvinduerne. Den resulterende såkaldte komparative logfil viser kun forskelle mellem disse to logfiler.

Ud for de viste elementer viser SysInspector symboler, der identificerer forskelle mellem de sammenlignede logfiler.
Elementer, der er markeret af et Nod32 sinsp comp icons removed Sammenlign, findes kun i den aktive logfil og ikke i den åbnede komparative logfil. Elementer, der er markeret af et Nod32 sinsp comp icons added Sammenlign, findes på den anden side kun i den åbnede logfil og manglede i den aktive.

Beskrivelse af alle symboler, der kan vises ud for elementer:

Nod32 sinsp comp icons added Sammenlign ny værdi, findes ikke i tidligere logfil
Nod32 sinsp comp icons added in branch Sammenlign træstrukturafsnit indeholder nye værdier
Nod32 sinsp comp icons removed Sammenlign fjernet værdi, findes kun i tidligere logfil
Nod32 sinsp comp icons removed in branch Sammenlign træstrukturafsnit indeholder fjernede værdier
Nod32 sinsp comp icons replaced Sammenlign værdi/fil er blevet fjernet
Nod32 sinsp comp icons replaced in branch Sammenlign træstrukturafsnit indeholder ændrede værdier/filer
Nod32 sinsp comp icons got lower Sammenlign risikoniveauet er mindsket/det var højere i tidligere logfil
Nod32 sinsp comp icons got higher Sammenlign risikoniveauet er øget/det var lavere i tidligere logfil

Forklaringsafsnittet, der vises i nederste venstre hjørne, beskriver alle symboler og viser også navnene på logfiler, der sammenlignes.

Nod32 sinsp comp bar Sammenlign

En komparativ logfil kan gemmes i en fil og åbnes på et senere tidspunkt.

Eksempel:

Generer og gem en logfil, der registrerer oprindelige oplysninger om systemet, i en fil, der hedder tidligere.xml. Når der er foretaget ændringer til systemet, skal du åbne SysInspector og lade den genere en ny logfil. Gem den i en fil, der hedder aktuel.xml.
Naviger til Fil -> Sammenlign logfiler for at registrere ændringer mellem disse to logfiler. Programmet opretter en komparativ logfil, der viser forskelle mellem logfilerne.

Det samme resultat kan opnås, hvis du bruger følgende kommandolinjeindstilling:

SysIsnpector.exe aktuel.xml tidligere.xml

 

Sammenlign