Brænd

Hvis du har valgt cd/dvd som dit målmedie, kan du angive yderligere parametre for brænding under fanen Brænd.

Advarsel

Dette er standardindstillingen. Hvis der anvendes en skrivbar cd/dvd, slettes alle indeholdte data.

Slet ISO-fil Marker denne indstilling for at slette ISO-filer, når ESET Rescue CD er oprettet.
Sletning aktiveret – Sætter dig i stand hurtigt at slette og fuldføre sletning.
Brænder Vælg det drev, der skal bruges til brænding.

Afsnittet Medie indeholder oplysninger om det aktuelle medie, der er sat i cd-/dvd-enheden.

Brændehastighed Vælg den ønskede hastighed i rullemenuen. Brænderens egenskaber og typen af den anvendte cd/dvd skal tages i betragtning ved valg af brændehastigheden.

 

Brænd