Opdater profiler

For de forskellige opdateringskonfigurationer er det muligt at oprette brugerdefinerede profiler, som kan bruges til en bestemt opdateringsopgave. Oprettelse af forskellige opdateringsprofiler er især nyttigt for de mobile brugere, da egenskaberne for internetforbindelsen ændres regelmæssigt. Ved at ændre opdateringsopgaven kan de mobile brugere angive den, hvis det ikke er muligt at opdatere programmet ved hjælp af den angivne konfiguration i Min profil, opdateringen udføres ved hjælp af en alternativ profil.
Vinduet Valgt profil viser den for øjeblikket valgte profil. Som standard er denne post indstillet til Min profil. For at oprette en ny profil skal du klikke på knappen Profiler og derefter klikke på knappen Tilføj og angive dit eget Profilnavn. Ved oprettelse af en ny profil er det muligt at kopiere indstillingen fra en eksisterende profil.

I profilopsætningen kan du angive den opdateringsserver, hvortil programmet skal oprette forbindelse og hente opdateringer. Alle servere på listen med tilgængelige servere kan bruges, eller der kan tilføjes en ny server. Listen over de for øjeblikket eksisterende opdateringsservere er tilgængelig ved hjælp af rullemenuen under Opdateringsserver. For at tilføje en ny opdateringsserver skal du klikke på Rediger… i afsnittet Opdater indstillinger for valgt profil og derefter klikke på knappen Tilføj.

 

Opdater profiler