Opdateringstilstand

Fanen Opdateringstilstand indeholder indstillinger, der er relateret til opdatering af programkomponenten.

I afsnittet Opdatering af programkomponenter er der tre tilgængelige indstillinger:

  • Opdater aldrig programkomponenter
  • Opdater altid programkomponenter
  • Spørg før overførsel af programkomponenter 

Når indstillingen Opdater aldrig programkomponenter vælges, sikres det, at en opdatering til en ny programkomponent udsted af ESET ikke overføres, og at der ikke finder en opdatering af programkomponenten sted på den angivne arbejdsstation. Indstillingen Opdater altid programkomponenter betyder, at der udføres opdateringer til programkomponenter hver gang, der er en ny opdatering tilgængelig på ESET’s opdateringsservere, og at programkomponenterne opgraderes til den overførte version. Vælg den tredje indstilling Spørg før overførsel af programkomponenter for at sikre, at brugeren bliver bedt om at bekræfte overførslen af opdateringer til programkomponenter på det tidspunkt opdateringerne er tilgængelige. I dette tilfælde vises et dialogboksvindue med oplysninger om de tilgængelige opdateringer til programkomponenter med mulighed for at bekræfte eller afvise dem. Hvis du bekræfter overføres opdateringerne og de nye programkomponenter installeres efterfølgende.
Standardindstillingen for opdatering af en programkomponent er Spørg før overførsel af programkomponenter.

Nod32 ea config update mode Opdateringstilstand

Efter installation af en programkomponentopdatering, er det nødvendigt at genstarte computeren for at få den fulde udbytte af alle modulers funktionalitet. Afsnittet Genstart efter opgradering af programkomponenter giver brugeren mulighed for at vælge en af følgende tre indstillinger:

  • Genstart aldrig computeren
  • Tilbyd om nødvendigt genstart af computeren
  • Genstart om nødvendigt computeren uden at meddele herom

Standardindstillingen for genstart er Tilbyd om nødvendigt genstart af computeren. Valget af de meste relevante indstillinger for opdatering af programkomponenter under fanen Opdateringstilstand afhænger af hver individuelle arbejdsstation, da det er på dén, indstillingerne skal anvendes. Vær opmærksom på, at der er forskel på arbejdsstationer og servere – f.eks. kan en automatisk genstart af serveren efter en programopgradering skabe alvorlig skade.

Opdateringstilstand